Waterland

Waterland is waar de Nederlandse geschiedenis tot leven komt. Het veenweidegebied ten noorden en noordoosten van Amsterdam is al duizend jaar bewoond, met dorpen die Amsterdam ooit in de handel en visserij naar de kroon staken. Die prachtige dorpskernen weerspiegelen de rijke historie. Waterland is ook een natuurgebied met unieke vogels en planten – en dat allemaal op fietsafstand van Amsterdam.

In Waterland vind je lokale kaas- en vleesproducenten, kanoverhuurbedrijven, historische kerken, bed-&-breakfast-adressen en fraaie terrassen. Je vindt er ook vogels zoals de grutto, kievit, tureluur, watersnip en zilverreiger, planten zoals de rietorchis en waterlelie, en vlindersoorten zoals de Sint-jansvlinder. Het gebied laat zich het best ontdekken op de fiets of te voet, of per kano of fluisterboot. En ’s winters uiteraard op de schaats.

Waar Waterland precies begint en ophoudt is soms punt van discussie. Historisch is het de regio pal boven Amsterdam, ten noorden van het IJ, tot Monnickendam. In het oosten is de IJsselmeerdijk de grens, in het westen de Zaanstreek. De dorpen in dit gebied waren verenigd in een baljuwschap, de Unie van Waterland, met hun hoofdkwartier in Ransdorp. Sommige mensen houden een ruimere gebiedsindeling aan, waarbij bijvoorbeeld de streek ten noorden van Monnickendam ook tot Waterland wordt gerekend.

Het symbool van Waterland is de zwaan. In de Middeleeuwen werden zwanen als edele dieren gezien, symbool van gezag, onschuld en waterrijkdom. De zwaan op de gevelsteen van het Raadhuis van Ransdorp (uit 1652) is het wapen van de Unie. De Unie bleef bestaan tot 1811, toen de afzonderlijke gemeenten werden ingevoerd.

Lees hier wat de uitdagingen voor Waterland zijn