WATERLANDFAN

Boekbespreking:

Van Hoolesloot tot Holysloot

De tijd lijkt zich er met de snelheid van de melkschuit voort te bewegen. Holysloot aan de oever van de Die is een van Waterlands mooiste dorpen. Een fraai boek beschrijft de geschiedenis.

Boekbespreking:

Schellingwoude 750 jaar dorp

Het vocht tegen de Spanjaarden en het water, had ooit een eigen luchthaven en was een uitgaanscentrum. Het Waterlandse dorp Schellingwoude heeft een rijke geschiedenis. Die is in een prachtig boek samengevat.

Manifest van de Scheggen:

‘Trek Waterland de stad in’

Eind 2019 werd het Manifest van de Scheggen gelanceerd. Bij initiatiefnemer Arcam werd bovendien een expositie over het landschap rond Amsterdam geopend. Doel is het landschap rond Amsterdam meer aandacht te geven. ‘Niets doen is geen optie.’

Boekbespreking:

Vechten tegen de hertog, de stad, de baljuw, de Spaansen, Fransen en het water

Broek en Waterland (Uitgeverij Verloren) gaat niet zozeer over Broek maar vooral over Waterland, en is een onmisbaar boek voor iedereen die in de geschiedenis van het gebied geïnteresseerd is. Een geschiedenis die door veel strijd wordt gekenmerkt.

Interview Angela Hoeve:

‘Hoog water in Waterland creëert weer nieuwe problemen’

Als biologisch-dynamische boerin is Angela Hoeve van de Stadshoeve in Zunderdorp nauw betrokken bij de discussies over biodiversiteit, CO2 en stikstof in Waterland. Ze maakt zich zorgen: “In de toekomst zal Amsterdam de Waterlandse boeren hard nodig hebben. Maar als het waterpeil wordt verhoogd, ben ik bang dat veel boeren ermee zullen stoppen” Lees het interview.

Actueel:

Amsterdam wil duurzaam Waterlands landschap

Afgelopen zomer behandelde het Amsterdamse college van B&W een nota die veel gevolgen voor Waterland kan hebben. De nota Duurzaam Landschap (officieel nog in conceptfase) zet in op het behoud van de natuurlijke en culturele kwaliteiten van de scheggen rond de stad, en een open Waterland. Het is een belangrijke voorzet voor de nieuwe Omgevingsvisie van de stad. Lees er meer over.

Interview Georg Prins:

‘Van de boeren wordt een te negatief beeld geschetst’’

Onder meer met een kaart waarop in detail te zien is hoe het gebied wordt gebruikt, bestrijdt Georg Prins de onzin die over de agrariërs in Waterland te horen is. Prins is voorzitter van de werkgroep Agrariërs van de Centrale Dorpenraad van Landelijk Noord. “De meerderheid van de boeren staat open voor een verandering van het economisch model.” Lees het interview met Georg Prins.

Interview Sylvia Fennis:

‘Als je niet eens onderling met elkaar praat, heb je zelf geen recht van spreken’

Sylvia Fennis is initiatiefnemer van het Interactief Proces Landelijk Noord, het overlegplatform bedoeld om meer grip te krijgen op de groei van het toerisme naar Waterland. Haar insteek is ‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, want’. Als je samen naar oplossingen zoekt, kun je veel bereiken. Lees het interview.

Interview Floor van Dusseldorp:

‘Het landschap in Waterland is lijdend in plaats van leidend’

Beeldend vormgever Floor van Dusseldorp een van de meest vooraanstaande ambassadeurs van Waterland, als initiatiefnemer van onder meer de Waterlandse Melkschuit en de ‘veenkrimppalen’ in Landelijk Noord. Hoe ziet hij de toekomst van het gebied? Deel 2 van de interviewserie.

Interview Eduard Proper:

‘Zoals het nu gaat wordt Waterland een groene woestijn’

Over een jaar of drie moet zijn natuureducatiecentrum af zijn. Op zijn erf vlakbij Ransdorp ziet Eduard Proper van dichtbij hoe de natuur in Waterland zich ontwikkelt, en het maakt hem niet vrolijk. “Als er niks verandert, wordt Waterland een groene woestijn.” Start van een interviewserie over de toekomst van Waterland.

Archief:

8 maart 2019: Meer stad, Meer landschap

Het symposium over de versterking van het landschap en de verstedelijking van de stad: lees het verslag 

Waterland

Voor beginners

Vraag het aan Fred

Stadsecoloog van Amsterdam Noord en gepassioneerd Waterlandfan

Waterland van dichtbij

De foto’s van natuurfotograaf Simone Opdam

Waterland van boven

Met de drone