‘Gemeenteambtenaren moeten Waterlandse melk drinken’

De gemeente moet grootverbruiker worden van streekproducten zoals melk uit Waterland. Samen met andere plannen kwam dit idee langs tijdens een discussieavond over Waterlandse streekproducten georganiseerd door de SBW.

SBW staat voor Stichting Behoud Waterland. De stichting maakt zich sterk voor het behoud van het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland. Daartoe mengt de stichting zich in bestuurlijke discussies en organiseert ze bijeenkomsten, zoals de discussieavond over streekproducten in het Weeshuis in Monnickendam van afgelopen donderdag.

In Waterland worden mooie producten zoals melk, vlees en kaas gemaakt. Dat het om streekproducten gaat zou ze bij Amsterdammers een streepje vóór moeten geven, maar de producenten hebben er soms moeite mee om die markt te ontsluiten. Het forum bestaande uit kaasmaker Michaël Steeghs van de Dikhoeve in Ransdorp, slager Jan Splinter van Waterlant’s Weelde in Oosthuizen, retailer Thijs van Banning van de Landmarkt in Amsterdam-Noord en gemeenteraadslid Jasper Groen van GroenLinks Amsterdam besprak de oorzaken en reageerde op vragen uit de zaal.

Achter de tafel van links naar rechts Groen, Splinter, Steeghs, van Banning en moderator Klaas Breunissen van de SBW

Waarom loopt de Amsterdammer niet onmiddellijk warm voor Waterlandse lekkernijen? De kennis van en belangstelling voor het gebied is in de stad nog matig ontwikkeld, was een van de conclusies. Dat moet worden verbeterd, maar hoe? Jasper Groen herhaalde zijn eerder gedane voorstel dat de stadhuiskantine voor een belangrijk deel gevuld zou moeten worden met streekproducten. Dat zou de boeren in Waterland een flinke impuls kunnen geven. Partners waarmee de gemeente samenwerkt, zoals zorginstellingen, zouden het voorbeeld kunnen volgen.

Tijdens de avond werden enkele nieuwe initiatieven bekend met mogelijk gevolgen voor de streekproducenten. In het Stoperagebouw in Amsterdam komt binnenkort een markthal, waar streekproducten goed terecht zouden kunnen. Aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam wordt op korte termijn een winkel met Waterlandse streekproducten geopend.

Maar het gouden idee om het merk Waterland groot te maken, zat er deze avond niet bij. De onderlinge samenwerking tussen de boeren in het gebied is weinig ontwikkeld. Een van de producenten bekende het merk ‘Waterlands’ op zijn product te hebben laten vallen, ten gunste van ‘Amsterdams’. Begrijpelijk: voor veel producten geldt dat je beter mee kunt liften op de naamsbekendheid van Amsterdam dan op die van Waterland. Misschien is dat juist een van de redenen waarom dat laatste merk moeilijk van de grond komt.

Voor meer informatie over de Stichting Behoud Waterland, klik hier.