Interactief proces Landelijk Noord

Vorig jaar is een groep mensen die op uiteenlopende manieren bij recreatie en toerisme in Landelijk Noord betrokken zijn – waaronder vertegenwoordigers van de dorpsraden, agrariërs en andere ondernemers, vertegenwoordigers van gemeenten (Amsterdam, Landsmeer en Waterland) andere overheden, en van toeristische platforms – regelmatig bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waar het groeiende toerisme het gebied voor stelt. Er is een voorlopig toekomstbeeld ontstaan, aangevuld met wensen en actiepunten.

Lees hier de toekomstvisie ‘Landelijk Noord in 2030’

Op 5 februari wordt deze uitdaging met een grotere groep bewoners, ondernemers en andere betrokkenen besproken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

  • Dinsdag 5 februari 19:30 – 22:00 uur
  • Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6, 1023 NX Schellingwoude

We verzoeken u zich vooraf aan te melden: landelijknoord2030@gmail.com.

Wil je ‘proeven’ hoe het proces is verlopen? Lees het verslag van de bijeenkomsten tot en met juli.