Manifest van de Scheggen gelanceerd

Eind 2019 werd het Manifest van de Scheggen gelanceerd, product van het jaarprogramma van Arcam onder de titel Parlement van de Scheggen. ‘Trek Waterland de stad in’ is een van de adviezen.

Zorg dat het landschap rond Amsterdam net zo goed als de Grachtengordel en de Nachtwacht tot het cultureel erfgoed van de stad wordt gerekend. Vertel het verhaal van de groene scheggen rond de stad beter. Vergroot hun bekendheid. Betrek ze beter in het duurzaamheidsbeleid. Het zijn maar enkele van de aanbevelingen uit het Manifest van de Scheggen, het eindproduct van het Parlement van de Scheggen. In het gebouw van organisator Arcam werd een expositie over de Scheggen ingericht.

Bekijk de foto’s van de lancering van het Manifest en opening van de expositie

Het Parlement van de Scheggen is een initiatief van architectuurcentrum Arcam in samenwerking met BOOM Landscape. Door 2019 heen werden bijeenkomsten georganiseerd van het Parlement, een 14-koppig forum dat zich over de kwaliteit van het landschap rond Amsterdam boog. Vier landschapsarchitectenbureaus presenteerden vergezichten op de verschillende scheggen en hun ontwikkelmogelijkheden. Het Parlement publiceerde daarop het Manifest.

De gedachte achter het initiatief was dat het landschap steeds meer onder druk staat, waarbij bericht beleid ontbreekt. In de Metropoolregio Amsterdam gaat het steeds over de bewoners, bedrijven, toeristen en expats, maar zelden over het groen. ‘Niets doen is geen optie’, is een van de stellingen van het Manifest. Nog even en er is weinig landschap meer over.

Lees de aanbevelingen

In de presentatie die het bureau Flux over Waterland hield, stond vooral het water centraal. Water kan de bewoners in de regio van drinkwater voorzien, zorgen voor verkoeling en helpen bij de reductie van de CO2-uitstoot. In water gedijende planten kunnen voedsel of bouwmateriaal opleveren. Aan de vraag welke verdienmodellen hiermee gepaard gaan en welke rol de Waterlandse boeren daarbij in de toekomst zouden moeten hebben, kwam de schets niet toe.

We hopen dus maar dat het Parlement van de Scheggen een vervolg krijgt om deze en andere vragen te beantwoorden…

Lees hier het volledige manifest